Objava

Fažanski komunalac posadio još 30 maslina i sačuvao stoljetna stabla kod kampa vatrogasne mladeži

Fažanski komunalac posadio još 30 maslina i sačuvao stoljetna stabla kod kampa vatrogasne mladeži

Fažanska općinska komunalna tvrtka Komunalac posadila je jučer novih 30 stabala masline. Mladice su posađene u ulici Aleja maslina, na području Fažane jug (prema vili San Lorenzo). Turistička zajednica Fažana donirala je sadni materijal, dok su radnici Komunalca i članovi fažanske Agroudruge posadili drveće.

U Komunalcu smatramo da je svako stablo bitno. Drveće nas čini otpornijima na klimatske promjene, potiče bioraznolikost. Također, stabla su prirodna staništa i izvor hrane brojnim životinjskim vrstama. Stoga, nakon što je kamp vatrogasne mladeži u Fažani smanjio svoj obuhvat i nakon što se srušio ogradni zid između kampa BiVillage i vatrogasnog kampa, tamošnji put je proširen i poravnan prirodnim kamenom male granulacije kako bi se napravila staza za pješake i pješakinje, a istovremeno sačuvalo 10-ak starih, stoljetnih borova.