Objava

Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za usluge parkiranja na području Općine Fažana

Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za usluge parkiranja na području Općine Fažana

Izmjenom i dopunom Odluke o visini naknade za usluge parkiranja na području Općine Fažana uvodi se treća zona naplate (zona 3) kojom je obuhvaćeno uređeno parkiralište plaža Valbandon.

Više o temi možete saznati u dokumentaciji o parkingu.