Objava

Komunalac Fažana zapošljava

Komunalac Fažana zapošljava

Radi povećanog opsega posla zapošljavamo dodatne članove u naš tim.

Radnik/ca na parkiralištu - OGLAS

Radnik/ca u ugostiteljskom objektu - OGLAS

Radnik/ca - spasilac na otvorenim vodama - OGLAS