Objava

Novi letak za informacije o parkingu u Fažani

Novi letak za informacije o parkingu u Fažani

Kako su stupile na snagu izmjene u vezi parkiranja, kreiran je jednostavan letak koji daje sve relevantne informacije na tu temu.

Letak je dostupan na: LETAK