Objava

Poziv na dostavu ponuda za: Masline – agrotehničke mjere za revitalizaciju maslinika u Aleji maslina

Poziv na dostavu ponuda za: Masline – agrotehničke mjere za revitalizaciju maslinika u Aleji maslina

Poziv na dostavu ponuda za: Masline – agrotehničke mjere za revitalizaciju maslinika u Aleji maslina

Interni broj: 24/23.

Objavljeno 08. ožujka 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.