Objava

Poziv na dostavu ponuda za: Održavanje podizno spustnih stupića

Poziv na dostavu ponuda za: Održavanje podizno spustnih stupića

Poziv na dostavu ponuda za: Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata)
Interni broj: 40/23.
Objavljeno 28. kolovoz 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 04. rujan 2023. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.