Objava

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi asfaltiranja – reciklažno dvorište

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi asfaltiranja – reciklažno dvorište

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi asfaltiranja – reciklažno dvorište

Interni broj: 31/23.

Objavljeno 10. svibnja 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 16. svibanj 2023. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.