Objava

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na izgradnji puta za pješake dio k.č. 780/28

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na izgradnji puta za pješake dio k.č. 780/28

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na izgradnji puta za pješake dio k.č. 780/28
Interni broj: 39/23.
Objavljeno 28. kolovoz 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 04. rujan 2023. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.