Objava

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju cesta - dio Male Vale jug dio k.č. 1434/2

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju cesta - dio Male Vale jug dio k.č. 1434/2

Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju cesta - dio Male Vale jug dio k.č. 1434/2
Interni broj: 38/23.
Objavljeno 28. kolovoz 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 04. rujan 2023. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.