Objava

Uredili i proširili stazu, stabla ostala čitava

Uredili i proširili stazu, stabla ostala čitava

Komunalac Fažana nastavlja s pripremama za turističku sezonu u sklopu kojih je i uređena i proširena pješačka staza između kampova BiVillage i kampa vatrogasne mladeži. Kao što je vidljivo, nije bilo potrebe za uklanjanjem stabala radi uređenja - što znači da je moguće.

Od ostalih radova treba istaknuti radove na uređenju plaža te pojačano održavanje okoliša radi bujanja raslinja.