Objava

Usluga davanja kredita za kupnju cestovne čistilice u iznosu od 150.000,00 eura – produljenje roka za dostavu ponuda

Usluga davanja kredita za kupnju cestovne čistilice u iznosu od 150.000,00 eura – produljenje roka za dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za: Usluga davanja kredita za kupnju cestovne čistilice u iznosu od 150.000,00 eura – produljenje roka za dostavu ponuda

Interni broj: 27/23.

Objavljeno 12. svibnja 2023. godine – temeljem iskazanog interesa produžuje se rok za dostavu ponuda te je novi rok za dostavu ponuda 19. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.