Dokumenti

Dokumenti na jednom mjestu

Kako bi korisnicima naših usluga omogućili pravovremene informacije i upoznavanje s istima, učinili smo lako dostupnima sve Odluke koje su trenutačno na snazi. Sve izmjene Odluka pravovremeno ćemo popratiti javnom objavom istih na našim internet stranicama.

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče parkinga.

DOKUMENTACIJA - PARKING

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče komunalnog otpada.

DOKUMENTACIJA - KOMUNALNI OTPAD

Zakon o gospodarenju otpadom:

ZAKON

Pravilnik o gospodarenju otpadom:

PRAVILNIK

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče održavanja javnih površina.

DOKUMENTACIJA - ODRŽAVANJE

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče mjesnog groblja.

DOKUMENTACIJA - MJESNO GROBLJE

Glasnik Općine Fažana izlazi periodično kako bi se svi zaintersirani mogli upoznati s onime što se radi na području Općine Fažana.

Izdanja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

GLASNIK OPĆINE FAŽANA


Sve informacije o javnoj nabavi za potrebe Komunalac Fažana d.o.o. možete pronaći na sljedećim poveznicama:

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Komunalac Fažana d.o.o. objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (jednostavna nabava).
Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,  85/15 i 69/22), te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017 i 144/20).

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017 i 144/20 ) Komunalac Fažana d.o.o. od 1.1.2018. godine Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017 i 144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici “Pregled objavljenih registara ugovora”, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Komunalac Fažana“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

Zakonska obveza je ažurirati svakih šest mjeseci Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave i dopune za 2024. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja - Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave i dopune za 2023. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja - Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave i dopune za 2022. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja - Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave i dopune za 2021. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave i dopune za 2020. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave i dopune za 2019. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2018. godinu

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Novina je ta da se od 01.01.2018. godine plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Plan nabave i dopune za 2018. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja)


POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE I ODLUKE O ODABIRU

Objavljeno 26.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na uređenju plaža - ravnanje, interni broj 14/24

Objavljeno 16.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na popravljanju ceste – Dio Male Vale, interni broj 35/24

Objavljeno 12.04.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na uređenju plaža - ravnanje
Interni broj: 14/24.   
Objavljeno 12. travanj 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  24.travanj 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 05.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Čišćenje javnih toaleta - Valbandon, interni broj 18/24

Objavljeno 05.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Postavljanje horizontalne cestovne prometne signalizacije (usporivači prometa na NC 32 Lavanda), interni broj 36/24

Objavljeno 05.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na popravljanju ceste – Dio Male Vale Čizma, interni broj 33/24

Objavljeno 05.04.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na popravljanju ceste – Pineta 2. ogranak, interni broj 32/24

Objavljeno 05.04.2024.
Odluka o poništenju postupka: Radovi na popravljanju ceste – Dio Male Vale, interni broj 35/24

Objavljeno 28.03.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na rekonstrukciji puta za pješake na k.č. 783/18, interni broj 29/24

Objavljeno 28.03.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Sigurnosne plažne ograde – postavljanje i održavanje, interni broj 16/24

Objavljeno 28.03.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Čišćenje tla od građevinskog otpada kod reciklažnog dvorišta, interni broj 31/24

Objavljeno 28.03.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Čišćenje javnih toaleta - Fažana, interni broj 17/24

Objavljeno 20.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju ceste – Pineta 2. ogranak
Interni broj: 32/24.   
Objavljeno 20. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  29.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 20.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju ceste – Dio Male Vale Čizma
Interni broj: 33/24.   
Objavljeno 20. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  29.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 20.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju ceste – Dio Male Vale
Interni broj: 34/24.   
Objavljeno 20. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  29.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 20.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Postavljanje horizontalne cestovne prometne signalizacije (usporivači prometa na NC 32 Lavanda)
Interni broj: 36/24.   
Objavljeno 20. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  29.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Sigurnosne plažne ograde – postavljanje i održavanje
Interni broj: 16/24.   
Objavljeno 18. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  25.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Čišćenje javnih toaleta - Fažana
Interni broj: 17/24.   
Objavljeno 18. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  25.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Čišćenje javnih toaleta - Valbandon
Interni broj: 18/24.   
Objavljeno 18. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  25.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na rekonstrukciji puta za pješake na k.č. 783/18
Interni broj: 29/24.   
Objavljeno 18. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  25.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za: Čišćenje tla od građevinskog otpada kod reciklažnog dvorišta
Interni broj: 31/24.   
Objavljeno 18. ožujak 2024. godine – rok za dostavu ponuda je  25.ožujak 2024. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Prijavu na natječaj s prilozima navedenim u tekstu natječaja potrebno je poslati na adresu: Komunalac Fažana d.o.o., 43. istarske divizije 12, 52212 Fažana, osobno predati u prostorije društva ili poslati e-poštom na info@komunalac-fazana.hr .

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Trenutno aktivni oglasi:

- Radnik/ca u hortikulturi

- Radnik/ca u ugostiteljstvu

- Radnik/ca - spasilac

- Radnik/ca na parkingu

Informacije o natječajima možete pronaći na poveznici: OGLASI

Svi javni natječaji  dostupni su na poveznici:

Dokumentacija javni natječajiDokumentacija vezana za pravo na pristup informacijama Komunalac Fažana d.o.o. možete pronaći na sljedećim poveznicama:

VISINE NAKNADA i IZMJENA ODLUKE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći na:

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje: Tamara Puja

Kontakt: info@komunalac-fazana.hr

Dokumentaciju poput Etičkog kodeksa, Pravilnika o osobnim podacima i GDPR uredbi možete pronaći na sljedećoj poveznici:

ETIČKI KODEKS - PRAVILNIK - GDPR

Povjerenik za etiku: Tamara Puja

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Romina Resanović

Kontakt: info@komunalac-fazana.hr

Dokumentaciju o poslovanju društva, Komunalac Fažana d.o.o., možete pronaći na poveznici u nastavku razvrstanu po razdoboljima.

POSLOVANJE DRUŠTVAU 2019. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2020. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2021. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2022. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2023. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

IZVJEŠĆA

Dokumenti vezani uz provođenje antikorupcijskih aktivnosti nalaze se na poveznici:

ANTIKORUPCIJA

Sukladno mjeri 2.3. Akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačko društvo Komunalac Fažana d.o.o. imenovana je osoba za prijavu nepravilnosti - Tamara Puja.

U slučaju spoznaja o nepravilnostima, prijevarama ili sumnje na korupciju isto možete prijaviti na mail: prijava.nepravilnosti@komunalac-fazana.hr

Kalendar važnijih događanja:

KALENDAR

Javno dostupna dokumentacija vezana uz rad Nadzornog odbora.

Dokumente možete pogledati na sljedećoj poveznici:

DOKUMENTACIJA NADZORNI ODBOR

POZIVI ZA SJEDNICE NADZORNOG ODOBRA

ZAPISNICI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Kontaktirajte nas

  • Ako nema informacije koju tražite
  • info@komunalac-fazana.hr

Brošure

Sve bitne informacije možete pronaći u brošurama na jednom mjestu.

Pregledaj