GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Dokumenti

Dokumenti na jednom mjestu

Kako bi korisnicima naših usluga omogućili pravovremene informacije i upoznavanje s istima, učinili smo lako dostupnima sve Odluke koje su trenutačno na snazi. Sve izmjene Odluka pravovremeno ćemo popratiti javnom objavom istih na našim internet stranicama.

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče parkinga.

DOKUMENTACIJA - PARKING

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče komunalnog otpada.

DOKUMENTACIJA - KOMUNALNI OTPAD

Zakon o gospodarenju otpadom:

ZAKON

Pravilnik o gospodarenju otpadom:

PRAVILNIK

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče održavanja javnih površina.

DOKUMENTACIJA - ODRŽAVANJE

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče mjesnog groblja.

DOKUMENTACIJA - MJESNO GROBLJE

Glasnik Općine Fažana izlazi periodično kako bi se svi zaintersirani mogli upoznati s onime što se radi na području Općine Fažana.

Izdanja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

GLASNIK OPĆINE FAŽANA


Sve informacije o javnoj nabavi za potrebe Komunalac Fažana d.o.o. možete pronaći na sljedećim poveznicama:

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Komunalac Fažana d.o.o. objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (jednostavna nabava).
Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,  85/15 i 69/22), te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017 i 144/20).

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017 i 144/20 ) Komunalac Fažana d.o.o. od 1.1.2018. godine Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017 i 144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici “Pregled objavljenih registara ugovora”, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Komunalac Fažana“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

Zakonska obveza je ažurirati svakih šest mjeseci Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave i dopune za 2023. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja - Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave i dopune za 2022. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja - Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave i dopune za 2021. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave i dopune za 2020. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave i dopune za 2019. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja -  Komunalac Fažana d.o.o.)

Plan nabave za 2018. godinu

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Novina je ta da se od 01.01.2018. godine plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Plan nabave i dopune za 2018. godinu društva  Komunalac Fažana d.o.o. možete pogledati NA LINKU (Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Upisati Naručitelja)


POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE I ODLUKE O ODABIRU


Objavljeno 04.12.2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na popravljanju parkinga na djelu k.č. 780/217, 780/218, 780/219, interni broj 47/23

Objavljeno 04.12.2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Radovi na popravljanju cesta – dio Male Vale jug dio k.č. 752/1, interni broj 48/23

Objavljeno 24.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju cesta – dio Male Vale jug dio k.č. 752/1
Objavljeno 24. studenog 2023. godine – rok za dostavu ponuda je 30. studeni 2023. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 22.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za: Radovi na popravljanju parkinga na djelu k.č. 780/217, 780/218, 780/219
Rok za dostavu ponuda je 29. studeni 2023. godine do 12:00 sati.
Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e-mail: info@komunalac-fazana.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Prijavu na natječaj s prilozima navedenim u tekstu natječaja potrebno je poslati na adresu: Komunalac Fažana d.o.o., 43. istarske divizije 12, 52212 Fažana, osobno predati u prostorije društva ili poslati e-poštom na info@komunalac-fazana.hr .

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Trenutno aktivni oglasi:

Radnik/ca na komunalnom održavanju - OGLAS

Ostale informacije o natječajima možete pronaći na poveznici: OGLASI

Svi javni natječaji  dostupni su na poveznici:

Dokumentacija javni natječajiDokumentacija vezana za pravo na pristup informacijama Komunalac Fažana d.o.o. možete pronaći na sljedećim poveznicama:

VISINE NAKNADA i IZMJENA ODLUKE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći na:

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje: Tamara Puja

Kontakt: info@komunalac-fazana.hr

Dokumentaciju poput Etičkog kodeksa, Pravilnika o osobnim podacima i GDPR uredbi možete pronaći na sljedećoj poveznici:

ETIČKI KODEKS - PRAVILNIK - GDPR

Povjerenik za etiku: Tamara Puja

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Romina Resanović

Kontakt: info@komunalac-fazana.hr

Dokumentaciju o poslovanju društva, Komunalac Fažana d.o.o., možete pronaći na poveznici u nastavku razvrstanu po razdoboljima.

POSLOVANJE DRUŠTVAU 2019. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2020. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2021. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

U 2022. godini nije bilo sponzorstava niti donacija.

IZVJEŠĆA

Dokumenti vezani uz provođenje antikorupcijskih aktivnosti nalaze se na poveznici:

ANTIKORUPCIJA

Sukladno mjeri 2.3. Akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačko društvo Komunalac Fažana d.o.o. imenovana je osoba za prijavu nepravilnosti - Tamara Puja.

U slučaju spoznaja o nepravilnostima, prijevarama ili sumnje na korupciju isto možete prijaviti na mail: prijava.nepravilnosti@komunalac-fazana.hr

Kalendar važnijih događanja:

KALENDAR

Javno dostupna dokumentacija vezana uz rad Nadzornog odbora.

Dokumente možete pogledati na sljedećoj poveznici:

DOKUMENTACIJA NADZORNI ODBOR

POZIVI ZA SJEDNICE NADZORNOG ODOBRA

ZAPISNICI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Kontaktirajte nas

  • Ako nema informacije koju tražite
  • info@komunalac-fazana.hr

Brošure

Sve bitne informacije možete pronaći u brošurama na jednom mjestu.

Pregledaj