Lučki vezovi

PREPORUKE ZA STANOVNIKE OPĆINE FAŽANA

Plakat sa uputama za ponašanje tijekom COVID-19 prijetnje.

PREPORUKA

Brošure

Sve bitne informacije možete pronaći u brošurama na jednom mjestu.

Pregledaj

Lučka uprava Pula - vezovi Fažana i Valbandon

Kako bi se stanovnicima Fažane i Valbandona, dakle isključivo osobama s prebivalištem na području Općine Fažana, olakšalo podnošenje pisanog zahtjeva Lučkoj upravi Pula, zahtjevi će se moći predavati i u prostorijama Komunalac Fažana d.o.o. u dogovoru s odgovornom osobom na telefon 098/476-316 od ponedjeljka do petka od 8-16h. Također obrazac je moguće popuniti te dostaviti putem e-maila na info@komunalac-fazana.hr.

Dokumentacija koju je potrebno predati:

1. Zahtjev

2. Preslik knjižice plovila, odnosno upisnog lista plovila

3. Uvjerenje o prebivalištu koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova ili elektronički zapis o prebivalištu, odnosno izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra, ili presliku ribarske povlastice

Na sljedećoj poveznici možete pronaći sve relevantne dokumente vezane za vezove Lučke uprave Pula.

Dokumentacija