Uprava

Organizacijska struktura

Iako kao trgovačko društvo pružamo niz komunalnih usluga svojim korisnicima i stanovnicima Općine Fažana, organizacijska struktura je prilično jednostavna. Uz direktora društva tu su još voditelji odjela za svaki segment poslovanja.

Komunalno poduzeće Općine Fažana

Komunalac Fažana d.o.o.

 • Adresa:
 • 43. Istarske divizije 12, Fažana

 • OIB:
 • 35173387563

Direktor

Danijel Ferić

 • Kontakt:
 • 098/476-316

 • E-mail:

  info@komunalac-fazana.hr

Odjeli

Parking


 • Kontakt:
 • 091/3280-401

 • E-mail:

  parking@komunalac-fazana.hr

Održavanje

Igor Černac

 • Kontakt:
 • 091 / 3380 401

 • Email:

  odrzavanje@komunalac-fazana.hr

Komunalni otpad

Igor Černac

 • Kontakt:
 • 091 / 3380 401

 • E-mail:

  otpad@komunalac-fazana.hr

Mjesno groblje

Tamara Puja

 • Kontakt:
 • 091 / 5180 - 401

 • E-mail:

  groblje@komunalac-fazana.hr