O nama

O Komunalcu

Komunalac Fažana d.o.o. osnovan je 2004. godine od strane Općine Fažana. Svrha samog komunalnog poduzeća je da vodi brigu o komunalnim potrebama stanovnika i korisnika usluga i prostora na području Općine Fažana.

Od 2004. godine do danas, Fažana je izrasla u atraktivnu turističku destinaciju s mnoštvom manifestacija na otovrenom. Naša uloga iz godine u godinu postaje sve zahtjevnija s obzirom da je broj korisnika naših usluga svake godine sve veći i veći.

Misija

Misija tvrtke Komunalac Fažana d.o.o. je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, u suradnji i prema potrebama Općine Fažana kao osnivača, ostalih institucija i subjekata na području Općine i samih mještana, sve uz poštivanje zaštite okoliša i pravila struke.

Vizija

Naš rad se mora temeljiti na povećanju zadovoljstva korisnika kroz svakodnevnu brigu o povjerenim javnim površinama, konstantnu edukaciju zaposlenika, kvalitetnu komunikaciju prema korisnicima naših usluga, vodeći računa o racionalnom i ekonomičnom korištenju resursa.

Uređeni parkovi i okoliš, kvalitetno funkcioniranje parkirališta, groblja, reciklažnih dvorišta, čiste plaže, ulice i šetnice, dobro održavana igrališta, dječja igrališta i fitness na otvorenom, sve to čini i činit će Fažanu ugodnim mjestom za život i poželjnim mjestom za odmor.

Komunalac Fažana

O čemu brinemo

1000+

parkirnih mjesta

3000+

metara plaža

300.000+

m2 održavanih površina