Javna rasvjeta

Brošure

Sve bitne informacije možete pronaći u brošurama na jednom mjestu.

Pregledaj

PREPORUKE ZA STANOVNIKE OPĆINE FAŽANA

Plakat sa uputama za ponašanje tijekom COVID-19 prijetnje.

PREPORUKA

Održavanje javne rasvjete

Na području Općine Fažana nalazi se 957 svjetiljki (46 različitih tipova svjetiljki) na 19 mjernih mjesta. Prema izvorima svjetlosti 495 svjetiljki čini LED rasvjeta (52%), a ostalo visokotlačna natrijeva i živina žarulja, metalhalogena žarulja, keramička metalhalogena žarulja, fluorescentna cijev, štedna fluo žarulja i halogena žarulja.

Ako ste uočili probleme s javnom rasvjetom, možete nas kontaktirati putem kontakt obrasca ili na mail: info@komunalac-fazana.hr.