Komunalni otpad

Raspored odvoza komunalnog i reciklažnog otpada

ZIMSKI RASPORED

Od 1.10.2023. - 31.12.2023.

FAŽANA I VALBANDON SVAKI UTORAK

LJETNI RASPORED

Od 1.6.2023 - 30.9.2023.

FAŽANA UTORKOM I PETKOM - VALBANDON SRIJEDOM I SUBOTOM

RECIKLAŽNI OTPAD

Plastika, karton i papir subotom svaka 2 tjedna, staklo 2. utorak u mjesecu

Fažana svaki drugi četvrtak - Valbandon svaki drugi ponedjeljak

PREPORUKE ZA STANOVNIKE OPĆINE FAŽANA

Plakat sa uputama za ponašanje tijekom COVID-19 prijetnje.

PREPORUKA

Kontaktirajte nas

  • Odjel za komunalni otpad

  • Igor Černac

    091 / 3380 401

    otpad@komunalac-fazana.hr

Brošure

Sve bitne informacije možete pronaći u brošurama na jednom mjestu.

Pregledaj

Sustav zbrinjavanja komunalnog otpada

RECIKLAŽNO DVORIŠTE od 2.9.2022

Ponedjeljak i petak: 08:00 - 13:00

Srijeda: 11:00 - 16:40

Pauza: 13:30 - 14:00

Subota: 08:00 - 18:00

Pauza: 10:00 - 10:30 i 16:00 - 16:30

Nedjelja i praznici: Zatvoreno

Kako bi primjenjivali najviše ekološke standarde u zbrinjavanju komunalnog otpada, provođena je edukacija i informiranje korisnika o razvrstavanju otpada kako bi se što veće količine mogle reciklirati.

Odvajanje otpada je ponosan čin zaštite okoliša. Recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje otpada započinju s odvajanjem i razumijevanjem što znači odgovorno ponašanje prema otpadu i okolišu.

Naši napori usmjereni su prema odgovornom zbrinjavanju otpada kako bi zadržali što je moguće čišći okoliš.

Ako imate potrebe za odlaganjem inertnog građevinskog otpada možete isti predati trgovačkom društvu Cesta d.o.o. na lokaciji "Vidrijan - Tivoli".

Analiziramo količine

Analiziramo prikupljene količine otpada kako bi mogli voditi statističke podatke za predviđanje budućih potreba.

Definiramo lokacije

Na temelju prikupljenih količina otpada definiramo broj jedinica za prikupljanje otpada te njihove lokacije radi optimalnog pokrivanja prostora.

Radi lakšeg ažuriranja i pregledavanja, na sljedećoj poveznici možete pregledati svu dokumentaciju koja se tiče komunalnog otpada.

DOKUMENTACIJA - KOMUNALNI OTPAD

Zakon o gospodarenju otpadom:

ZAKON

Pravilnik o gospodarenju otpadom:

PRAVILNIK